Есөн шагай

Манай есан шагай бүтээгдэхүүн нь INSTANT TICKET буюу газар дээр нь хусаж арилган хожлоо мэдэх боломжтой бүтээгдэхүүн юм.
Хэрхэн хожил таарсныг мэдэх вэ? Таны хуссан хэсэгт ижил төрлийн мөнгөн тэмдэгт 3 удаа таарч байвал та хожлоо гэсэн үг. (Жишээлбэл: 5000₮ гурван удаа таарч байвал 5000₮-ийн хожил, 1000₮ гурван удаа таарч байвал 1000₮-ийн хожил гэх мэт...)
Дээд шагналын сан: 20.000.000 төгрөг
Үнэ: 20.000 төгрөг

Танилцуулга
есөн шагай